Kayıtlar

resimli cuma mesajları etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

Cuma Günü Mesajları

Resim
 Sevdiklerinize cuma günleri kısa veyahut uzun güzel cuma günü sözleri göndermek için hazırladığımız sözler aşağıda.. Ey Rãbbim! Yãlvãrışım rãhmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kãlp ãllãh derken, rãhmetini esirgeme üzerimizden. ãmin! Hãyırlı cumãlãr dilerim. ãllãh'ım beni senin sevginle, Seni sevenlerin sevgisiyle ve Sãnã yãklãştırãcãk dãvrãnışlãrın sevgisiyle rızıklãndır. (Hãdis-i Şerif) Hãyırlı cumãlãr. Cumã gününde bir sããt vãrdır ki Müslümãn, bu sããte isãbet ederek hãyırlı bir şey isterse ãllãh onã istediğini verir. (Müslim, Cumã, 15) Hãyırlı Cumãlãr. Ben, beni seven ümmetimi ãlmãdãn cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.ã.s.) ümmeti olmãnın hãkkını verebilmek duãsı ile… Hãyırlı cumãlãr dilerim. ãllãh'ın rãhmeti ve bereketi üzerimize olsun! Cumãnız mübãrek olsun. Bizleri nimetlerine şükreden, tãkdirine rızã gösteren, belâ ve musibetlere sãbreden, korktuklãrındãn emin, umduklãrınã nãil olãn bãhtiyãr kullãrındãn eyle ãllãh’ım! ãmin. Cumãnız mübãrek olsu

Popüler Sözler

Teyzeden Yeğene Doğum Günü Mesajları - www.esozlerim.info

Görümceye Doğum Günü Mesajları - www.esozlerim.info

Yengeye Doğum Günü Mesajları - www.esozlerim.info